Ürün Grupları

Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı İnsanoğlunun konforlu ve rahat bir yaşam sürebilmesi ortalama 20-23° C sıcaklık ve% 50 bağıl neme sahip ortam şartlarında mümkün olabilir. Dört mevsimin bütün özelliklerini taşıyan ülkemizin pek çok bölgesinde kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20°C’nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıklarının 23°C’nin üstünde seyrettiği bölgemiz çoktur. Isıl enerji yüksek sıcaklık ortamından düşük sıcaklık ortamına transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kışın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir.   STROTON UYGULAMA / EYMEN İNŞAAT KAYSERİ Yapılarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme “ısı yalıtımı” adı verilir.İskelet taşıyıcı sistem içerisinde nispeten ince duvarlara sahip binalarımızda düşük maliyetle ısıtma ve soğutma yapabilmek; küf, terleme ve korozyon gibi sıkıntılarla karşılaşmamak ve daha konforlu ortamlarda sağlıklı ve çevreyi kirletmeden yaşamak için etkin bir şekilde ısı yalıtımı kullanılarak binaların ısıl performanslarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Isı yalıtımının amacı, enerjiyi yaşam standartlarından taviz vererek tüketmek değil, enerjiyi mümkün olan en iyi verim şartlarında kullanmaktır. Yani gerekli yaşam şartlarını az enerji tüketerek, daha az maliyetle ve çevreye daha az zarar vererek sağlamaktır.  Yapılarda ısı yalıtımı; enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre kirliliğini önler. Duvar, ısı köprüleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkileri vardır. Yeterli ve doğru yalıtım; yaşam konforuna katkıda bulunur ve bina dokusunun korunmasına yardımcı olur. Korozyonu önleyerek bina ömrünün uzamasına katkıda bulunur. Rahat ve sağlıklı yaşam sadece doğru ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlarda mümkündür. 

Binalarda Isı ve Isı Kayıpları

Binalarda Isı ve Isı Kayıpları Isı bir enerji şeklidir. Malzemenin atom ve moleküllerinin titreşmesiyle meydana gelir. Sıcaklık farklılıkları ısının yüksek olduğu ortamdan, düşük ortama geçişine sebep olur. Bu nedenle, konfor şartlarını korumak istediğimiz mekanlar ısı kaybeder veya alır. Konutlarda konforun göstergesi olan sıcaklık 22°C’dir. İç yüzey sıcaklığı (duvar yüzeyi), mekan sıcaklığından 5-6°C farklı ise yüzeyde ısı köprüsü oluşmaktadır. Yapılarda ısı köprüsü oluşturan kolon, kiriş, perde beton ve döşemeler yapı dış yüzeyinde %20-50ısı kaybına sebep olur. Bu derece yüksek bir yüzdeye sahip olmasının sebebi; donatılı betonun ısı iletkenlik değerinin 2.1W/mK gibi yüksek bir değere sahip olmasıdır. Dış duvarlar dış yüzeyin %20-25ısı kaybına sebep olur. Dış duvar olarak kullanılan tuğla, gaz beton, bims blok, ankastre prefabrik elemanların ısı iletkenlik değeri ise 0.45-0.25 W/mK arasında değişmekte ve ihtiyacımız olan ısı geçirgenlik katsayısı (U) sağlanmaktadır. Pencere ve kapılar %10-25 ısı kaybına sebep olmaktadır. TS 825 Standardında iletkenlik değeri 2.8W/mK olarak belirtilen pencere ve kapı çok katmanlı camlı ve TS 2164 standardına uygun olmalıdır. Isı köprülerinin diğer bir problemi de yoğuşmadır. Yoğuşma, duvarın iç ve dış yüzeyinde ise boyaların ve sıvaların dökülmesine, mantarlanma ve küflenmeye sebep olmaktadır. Her yıl boya ve tamir gerekmektedir. Yoğuşmanın sebebi; sıcaklığa bağlı kısmi basıncıniç ortam ile dış ortam arasındaki farklılıktan dolayı buhar geçişine neden olmasıdır. Duvarı oluşturan malzemelerin ısı iletkenlik ve buhar difüzyon direnç değerleri arasındaki uyumsuzluktan dolayı yoğuşma meydana gelmektedir. Bir örnekle açıklayacak olursak; iç ortam +22°C ve dış ortam -10°C olduğunu varsayalım, bu durumdaiç ortamdaki doymuş su buharı basıncı 2645 Pa, kısmi buhar basıncı 1587 Pa (%60 nem), dış ortamda ise doymuş su buharı basıncı 260 Pa, kısmi buhar basıncı 156 Pa (%60 nem)’dir (TS 825).  Yoğuşma, taşıyıcı sistemdeki demir donatıda korozyona yol açmaktadır. H²O dışarıdan kesit içerisine giren CO² ile birleşerek H²CO²  asidini oluşturmakta ve demir donatının kesidini azaltmaktadır. Özellikle donatılarda yapılan kanca, pilye ve gönye bölgelerinde malzeme üzerine biriken enerjiden dolayı Fe²O³ (demiroksit) oluşumu hızlanmaktadır. Bunun sonucunda deprem gibi felaketlerde acı sonuçlar doğmaktadır. Isı köprüsüyle oluşan ani ısı değişimi iç mekanda konveksiyon akımı oluşturmaktadır. Havanın hareketi özellikle konutlar ve yatak odalarında insanlar üzerinde ciddi sağlık problemlerine sebep olmaktadır.